Home  »  Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de voorgeschreven methoden allen het gewenste resultaat kunnen opleveren is het toch moeilijk om in alle situaties een “vlekkeloos” resultaat te kunnen garanderen. Verschillende factoren als de aard (vloeibaar of vaste vorm) of de temperatuur van de gemorste substantie, het materiaal waarop deze gemorst is, de inwerktijd van deze substantie, de duur tussen het verkrijgen van de vlek en de behandeling zijn allen bepalend voor een effectieve methode om de vlekken te verwijderen. Toch zal deze vlekkengids voor de meest voorkomende situaties een methode voorschrijven die in dat specifieke geval het meest doeltreffend is. Mocht het voorkomen dat er geen passende behandelingsmethode voorgeschreven is voor het materiaal waar de vlek zich op bevindt, dan biedt deze vlekkengids de mogelijkheid om een behandelingsmethode te gebruiken van vlekken die verwant zijn aan de desbetreffende vlek. In de vlekkengids wordt duidelijk beschreven welke vlekken gezien kunnen worden als verwante vlekken.

Let op: R. Bakker stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de beschreven schoonmaakmethoden. Deze vlekkengids is bedoeld als advies hoe te handelen bij het verwijderen van hardnekkige vlekken. Het gebruik van de beschreven behandelingsmethoden is op eigen risico.


Copyright

COPYRIGHT © Dit product is auteursrechtelijk beschermd. Houdt er rekening mee dat als dit product gekopieerd of gereproduceerd wordt, je een strafbaar feit pleegt. Elk kopie bevat uniek gecodeerde informatie die de initiële koper identificeert. Deze informatie zal gebruikt wordt worden tijdens gerechtelijke stappen die voortvloeien uit het schenden van de auteursrechten.


Nederlands Nederlands   Engels Engels   Duits Duits